Na czym polega spawanie w metodzie MMA?

Spawanie łukowe elektrodą otuloną, nazywane jest również metodą MMA (Manual Arc Welding) i jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania

Aby doszło do zajarzenia łuku, należy dotknąć końcem elektrody spawany materiał. Elektroda zbudowana jest z metalowego rdzenia, pokrytego sprasowaną otuliną wydzielającą gazy ochronne. W momencie spawania, topiący się rdzeń elektrody poprzez łuk elektryczny, przenosi kropelki metalu do jeziorka spawalniczego. Gazy, które wydzielają się z otuliny, po zakończeniu procesu spawania krzepną, tworząc na jeziorku spawalniczym tzw. żużel. Wymaga on usunięcia np. za pomocą młotka spawalniczego.

Należy przyjąć, że metoda MMA pozwala spawać zróżnicowane materiały pod kątem grubości od ok 1,5 mm do bardzo grubych blach.

Zalety spawania MMA

✅ stosunkowo niski koszt zakupu urządzeń spawalniczych, ✅ uniwersalność - umożliwia spawanie różnych rodzajów i gatunków metali i stopów, żeliwa, niklu, miedzi, ✅ wszechstronność - niewielkie gabaryty spawarek oraz brak wymagań co do specjalistycznego osprzętu umożliwiają spawanie w terenie, ✅ dobra jakość spoin - doświadczony spawacz uzyska spoinę o wysokich właściwościach mechanicznych oraz znacznej wytrzymałości.

Wady spawania MMA

❌ czasochłonność - metoda ta wymaga usunięcia żużla po procesie i częstej wymiany elektrod, ❌ trudność - zmiana długości elektrody, podczas spawania wymaga doświadczenia w umiejętnym kontrolowaniu odległości pomiędzy elektrodą a łączonym materiałem, ❌ koszty eksploatacji - stosunkowo wysoki koszt elektrod oraz szybkie ich zużycie stawiają metodę MMA na pozycji najdroższej pod kątem eksploatacji, ❌ niska wydajność jak również prędkość spawania.

Podsumowanie

Metoda MMA nadal ma swoich zwolenników, szczególnie spośród hobbystów w niewielkich warsztatach czy na budowach. Stosowana raczej do doraźnych prac niż częstego spawania. Obecnie wiele inwertorowych spawarek MMA posiada już funkcję ułatwiające proces jak ARC Force, Anti Stick, Hot Start, Puls czy zmianę charakterystyki łuku w zależności od stosowanej elektrody.